ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2016- Συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ Print
Monday, 05 December 2016 11:55

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την ανωτέρω Διακήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι ο συστημικός  αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 30005 αντί του 29950 που αναγράφεται σε αυτή.