Στοιχεία επικοινωνίας Print

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α.:

  • Ελένη Φατσή. Τηλ.: 2105217318
  • Φάνης Ρηγάτος (Διευθυντής). Τηλ.: 2105217317
  • Αριθ. Τηλεομοιότυπου (fax): 2105217407 & 2105217315
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Διεύθυνση: Μάρνη 22, 10433, Αθήνα, 1ος όροφος.