Έργα Print

Πληροφοριακά Συστήματα Ενιαίων Υπηρεσιών και Τομέων

Στις Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, έχει γίνει η εγκατάσταση λογισμικού για τις παρακάτω εφαρμογές του ταμείου:
 • Λογιστήριο
 • Προσωπικό/Μισθοδοσία
 • Πρωτόκολλο.

Όσον αφορά τους επιμέρους Τομείς:

 • ΤΣΜΕΔΕ: Πληροφοριακό σύστημα αναπτυγμένο από την Δ/νση Πληροφορικής του Τομέα, που καλύπτει όλες τις διαδικασίες του Τομέα.Οι εφαρμογές, υποστηρίζονται, συντηρούνται και επεκτείνονται από τους υπαλλήλους της πληροφορικής.
Η ηλεκτρονική υποβολή αρχείου για κρατήσεις μισθωτών (μηνιαία) και ο απαιτούμενος έλεγχος, η διαρκής απογραφή και ενημέρωση μεταβολών, έχει αυξήσει κατά πολύ τα έσοδα του ταμείου από εισφορές. Σε συνδυασμό δε με τον πλήρη έλεγχο των ελευθέρων επαγγελματιών (ταυτόχρονα όμως με αναβαθμισμένες υπηρεσίες) έχει μειώσει σε πολύ μεγάλο σημείο την εισφοροδιαφυγή.
 • ΤΣΑΥ: Εφαρμογές για έσοδα και μητρώο, ανεπτυγμένες εξωτερικά. Είναι επίσης σε εξέλιξη έργο για την υλοποίηση του ΟΠΣ του ΤΣΑΥ από HOL-EXODUS, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μήνες.
 • ΤΑΝ: Εφαρμογές από την ΗΔΙΚΑ που καλύπτουν το σύνολο των διαδικασιών του Τομέα.
 • ΤΑΣ: έχει μηχανογράφηση που έχει αναπτυχθεί εξωτερικά

 • ΤΠΕΔΕ: έχει μηχανογράφηση που έχει αναπτυχθεί εξωτερικά

 • Τομείς Προνοίας & Υγείας Αθήνας, Πειραιά & Επαρχιών: υποστηρίζονται από την ΗΔΙΚΑ, και θα εκσυγχρονιστούν με νέες εκδόσεις σε συνεργασία ΕΤΑΑ-ΗΔΙΚΑ.
 • Τομέας Προνοίας & Υγείας Θεσσαλονίκης: αναπτύσσει το πληροφοριακό του σύστημα από έργο που ολοκληρώνεται από την OTS (εταιρία πληροφορικής στη Θεσ/νίκη). Μένει να προκηρυχθεί το υπόλοιπο έργο που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και αφορά στον εξοπλισμό.
Συχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο ΕΤΑΑ:
 1. e-ΤΣΜΕΔΕ www.tsmede.eu (Εργο ενταγμένο στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 2.2 του ΕΠ ΚτΠ)
  Το έργο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΤΣΜΕΔΕ ολοκληρώθηκε και παρελήφθη. Έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την διαχειριστική αρχή. Πέρα από το πληροφοριακό περιεχόμενο του Web Site, θα υπάρχουν και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αρχείων (εργοδότες) αλλά και αιτημάτων για παραλαβή διαφόρων βεβαιώσεων (όπως ασφάλισης, ασφαλ.ενημερότητας,κλπ) μέσω του Portal του ΤΣΜΕΔΕ.

 2. Portal ΤΣΑΥ www.tsay.gr (Εργο ενταγμένο στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 2.2 του ΕΠ ΚτΠ)
  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ, παρελήφθη και θα παρέχει πέρα από τη ενημέρωση για όλα τα θέματα και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων αλλά και Παραλαβής διαφόρων βεβαιώσεων, μέσω του Portal του ΤΣΑΥ. Συμπληρώνονται και θα υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την διαχειριστική αρχή.

 3. Portal T.N. www.tnomik.gr (Εργο ενταγμένο στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 2.2 του ΕΠ ΚτΠ)
  Ηλεκτρονική Πληροφόρηση Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Τομέα, καθώς και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων αλλά και Παραλαβής διαφόρων βεβαιώσεων, μέσω του Portal του Τ.Ν. Έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την διαχειριστική αρχή.